Vokseværker

voksevaerker

Vokseværker fortæller med udgangspunkt i udvalgte ungdomsromaner og et udvalg af korte tekster ungdomslitteraturens historie. Materialet sigter mod at gøre eleverne til bevidste og kompetente litteraturlæsere, sideløbende med at ældre og nye tekster for unge gøres aktuelle for eleverne og bringes i dialog med hinanden.

Hvem er ”jeget” i en ungdomstekst? Og hvilket ”du” tales der til? Hvilken opfattelse af ungdom afspejler teksten? Og hvorfor gør den lige det? Hvad er ungdom overhovedet? Hvornår er begrebet ungdom for alvor blevet vigtigt? Hvad er ungdomslitteratur? Hvad er det særlige ved en litteratur for unge mennesker? Og hvordan har ungdomsromanen udviklet sig fra 1950’erne og frem til i dag.


Dansklærerforeningens Forlag A/S 2007. Nomineret til undervisningsmiddel prisen 2008.Se bogen

Daniel Zimakoff har bidraget med "Udfordringen".


Materialet omfatter en grundbog, en antologi og et lærerhæfte. I antologien optræder korte, hele tekster, mens grundbogen indeholder uddrag fra centrale ungdomsromaner samt baggrundslæsestof om perioden, forfattere og ungdomslitterære tendenser.

Opgaverne til de udvalgte romanuddrag sigter mod, at eleverne kommer tæt på den enkelte roman, dens fortælleforhold, personer og sprog. At eleverne tager stilling til romanerne som ungdomslitteratur, og i hvilken udstrækning, de opfatter romanerne som historiske, og at eleverne bliver bevidste om, at ungdomslitteraturen har en historie.

Eleverne får mulighed for at sammenligne ungdomslitterære tekster fra forskellige perioder i ungdomslitteraturens historie, og materialet ansporer dem til at læse videre i de udvalgte ungdomsromaner og søge mere viden om den tid, romanerne er fra.

Vokseværker er udarbejdet af Lone Billeskov Jansen (Blågaard Seminarium) og Karen Lise Søndergaard (Blågaard Seminarium), som begge de senere år har beskæftiget sig indgående med ungdomslitteratur og har skrevet flere artikler om emnet.

Daniel Zimakoff E-mail: daniel@danielzimakoff.dk Telefon: 31711956